Žemės ūkio parodos komitetas

Lietuvos Žinios. 1924 02 06. p.2