Sunkieji vežėjai

Lietuvos Žinios. 1924 12 28. p.2