Kurios naujų geležinkelių linijos mums reikalingos

Lietuvos Žinios. 1924 05 21. p.3