„Naujų geležinkelių reikalu“

Lietuvos Žinios. 1924 05 27. p.2