Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune

Lietuvos Žinios. 1924 11 07. p.2