Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune

Lietuvos Žinios. 1924 11 11. p.2