Prie Kauno tapo prijungti priemiesčiai

Lietuvos Žinios. 1925 04 08. p.3