Praplatinant šalygatvius

Lietuvos Žinios. 1925 06 03. p.4