Dėl naujų tiltų per Nemuną

Lietuvos Žinios. 1925 07 17. p.3