Čiurlionės galerėja atidaryta

Lietuvos Žinios. 1925 12 15. p.4