Dėl projektų darbininkams steigti kolonijas

Lietuvos Žinios. 1937 01 15. p.5