10 naujų diplomuotų inžinierių

Lietuvos Žinios. 1937 03 01. p.5