Kurioj vietoj Kaune bus zoologijos sodas?

Lietuvos Žinios. 1937 03 25. p.2