Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti

Lietuvos Žinios. 1937 03 25. p.8