Kai gatvėmis saulė ridinėjasi

Lietuvos Žinios. 1937 04 02. p.4