Klaipėdos vasarvietėse prasideda darbymetis

Lietuvos Žinios. 1937 04 12. p.5