Miesto tarybos posėdis

Lietuvos Žinios. 1937 05 05. p.8