Kaip mūsų šaunieji vyrai bus sutikti Kaune

Lietuvos Žinios. 1937 05 05. p.9