Numatoma statyti daug moderniškų viešbučių

Lietuvos Žinios. 1937 05 16. p.6