Atidavė statyti keletą stambių pastatų

Lietuvos Žinios. 1937 06 05. p.9