Tėviškė muziejaus steigimo reikalu

Lietuvos Žinios. 1937 07 01. p.2