Iš Telšių miesto tarybos posėdžio

Lietuvos Žinios. 1937 07 01. p.7