Dėl Malėtų geležinkelio

Lietuvos Žinios. 1937 07 26. p.7