Kaip rūpinamasi Kauno beturčiais

Lietuvos Žinios. 1937 07 31. p.1