Savotiškos maudyklės Kauko gatvėje

Lietuvos Žinios. 1937 08 06. p.7