Tėviškės muziejui yra puikiausia vieta

Lietuvos Žinios. 1937 09 04. p.8