Šauliškos šviesos židiniai

Lietuvos Aidas. 1939 06 23. p.7