Daugiau erdvės Birštono kurortui

Lietuvos Aidas. 1939 06 23. p.9