Pirmiau žvejams, o paskui mums

Lietuvos Aidas. 1939 06 27. p.5