Taujėnai ilgai atsimins liepos 2 d.

Lietuvos Aidas. 1939 07 03. p.2