Kulautuvoje 140 naujų vasarinių

Lietuvos Aidas. 1939 07 04. p.8