Mūsų geležinkeliai

Lietuvos Aidas. 1939 07 06. p.8