Laisvajame pajūryje

Lietuvos Aidas. 1939 07 07. p.6