Aktualieji mūsų miestų žemių tvarkymo reikalai

Lietuvos Aidas. 1939 07 08. p.3