Pavyzdinė mūrinė statyba sodžiuje

Lietuvos Aidas. 1939 07 08. p.3