Karo Muziejaus sodelyje bus pastatyti dar du biustai

Lietuvos Aidas. 1939 07 09. p.5