Viename palatvijo miestelyje

Lietuvos Aidas. 1939 07 10. p.7