Vilnius turistiškai

Lietuvos Aidas. 1939 07 26. p.6