Trylikos kapinių mieste

Lietuvos Aidas. 1939 08 04. p.5