Vasarvietė, kurioje galima pigiai įsigyti vasarinėms sklypų

Lietuvos Aidas. 1939 08 04. p.6