Auga mūrinė Suvalkija

Lietuvos Aidas. 1939 08 10. p.9