Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje

Lietuvos Aidas. 1939 08 18. p.2