Kokie Krašto Statybos Komiteto padaryti nutarimai

Lietuvos Aidas. 1939 09 04. p.3