Ragina gelbėti Vilniaus bažnyčias

Lietuvos Aidas. 1939 09 12. p.2