Kauno namai, kuriuose žmonės meldėsi ir kalėjo

Lietuvos Aidas. 1939 10 10. p.2