Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus

Lietuvos Aidas. 1939 10 11. p.4