Kultūrinės perspektyvos Vilnių atgavus

Lietuvos Aidas. 1939 10 14. p.3