Nūdienio Vilniaus vaizdai

Lietuvos Aidas. 1939 10 16. p.4