Mūsų Vilniaus kraštas

Lietuvos Aidas. 1939 10 17. p.3