Privažiavimą prie VDU naujųjų klinikų baigs šiemet

Lietuvos Aidas. 1939 10 19. p.3